• B013 - Materiale, Componente și Tehnologii Electronice

  Responsabil(i): As. dr. ing. Ramona Muțiu

   

  Gestionar: Vasile Dănăilă

   

  Discipline: Materiale, componente și tehnologie electronică

                   Materials Science

 • B015 - Printed Circuits Boards

  Responsabil(i): Conf. dr. ing. Ioan Lie

   

  Gestionar: Vasile Dănăilă

   

  Discipline: Construcția și Tehnologia Echipamentelor Electronice - lucrări practice

                   Electronic Packaging - lucrări practice

 • B021 - Inginerie Electrică

  Responsabil(i): Prof. dr. ing. Sabin Ionel

   

  Gestionar: Vasile Dănăilă

   

  Discipline: Fundamente de Inginerie Electronică

                   Sisteme și echipamente electronice

   

   

 • B113 - Dispozitive și Circuite Electronice

  Responsabil(i): As. dr. ing. Aurel Filip/ Șl. dr. ing Valentin Mărănescu

   

  Gestionar: Vasile Dănăilă

   

  Discipline: Electronic Circuits

                   Circuite electronice fundamentale

                   Electronic Devices

                   Dispozitive electronice și optoelectronice

 • B114 - Sisteme Dedicate (Sisteme Bioinspirate)

  Responsabil(i): Prof. dr. ing. Cătălin Căleanu

   

  Gestionar: Vasile Dănăilă

   

  Discipline: Microsisteme Electronice și Mecanice

                   Embedded Systems

                   Embedded Systems 1

                   Elemente de Inteligență Artificială

                   Sisteme Expert

 • B120 - Circuite Integrate Digitale

  Responsabil(i): Prof. dr. ing. Aurel Gontean

   

  Gestionar: Vasile Dănăilă

   

  Discipline: Sisteme de prelucrare numerică cu procesoare

                   Circuite Integrate Digitale

                   Proiect de Circuite Electronice

                   Microprocessors and Microcontrollers

 • B121 - Circuite Electronice

  Responsabil(i): Prof. dr. ing. Aurel Gontean

  Gestionar: Vasile Dănăilă

   

  Discipline: Proiecte de Circuite Electronice

                   Electronics Circuits Project

 • B128 - Electronică de Putere

  Responsabil(i): Prof. dr. ing Dan Lascu / Conf. dr. ing. Dan Negoițescu/ As. dr. ing Aurel Cireșan

   

  Gestionar: Vasile Dănăilă

   

  Discipline: Electronică de putere

                   Sisteme electronice de conversie și alimentare

                   Power Electronics

                   Modelare și simulare în electronica aplicată

                   Procesoare de putere de înaltă frecvență

                   Convertoare nepoluante

 • B129 - Sisteme cu Logică Programabilă

  Responsabil(i): Prof. dr. ing. Aurel Gontean

   

  Gestionar: Vasile Dănăilă

   

  Discipline: Software Development

                   Sisteme cu Logică Programabilă

                   Project Software

 • A206 - Construcția și Tehnologia Echipamentelor Electronice

  Responsabil(i): Conf. dr. ing Ioan Lie

   

  Gestionar: Vasile Dănăilă

   

  Discipline: Testarea Echipamentelor Electronice pentru Electronica Aplicată

                   Construcția și Tehnologia Echipamentelor Electronice

                   Electronic Packaging

 • A207 - Sisteme Digitale Complexe

  Responsabil(i): Conf. dr. ing. Ioan Jiveț

   

  Gestionar: Vasile Dănăilă

   

  Discipline: VHDL

                   Tehnici pr. VLSI

                   PCIOA

 • El1 - Electronică 1

  Responsabil(i): Prof. dr. ing. Dorina Isar

   

  Gestionar: Vasile Dănăilă

   

  Discipline: Echipamente Electronice de Interfațare

                   Circuite integrate Analogice

                    Analog Integrated Circuits

                   Bazele Microelectronicii

                   Microelectronics

                   Fundamente de Inginerie Electrică și Electronică

 • El2 - Electronică 2

  Responsabil(i): Șl. dr. ing Bogdan Marinca

   

  Gestionar: Vasile Dănăilă

   

  Discipline: Electronică Analogică

                   Dispozitive și Circuite Electronice

                   Electronică

                   Circuite Integrate Analogice

Laboratoare

Departamentul de Electronică Aplicată

Site-ul nostru in limba Romana Our website in English